Skip to main content


Kousek z historie: 9.5.1945 - den osvobození


Dne 9.5.1945, kolem půl deváté ráno, přijel do města první sovětský rozvědčík. O něco později, stále dopoledne, dorazili další oddíly Rudé armády.

Fakt, že většinu Československa osvobodila Rudá armáda se dnes moc nezdůrazňuje. Já ale nemám problém veřejně řící, že lidu Sovětského svazu děkuji za osvobození mé vlasti od německé okupace v roce 1945.

Zdá se mi poněkud nevděčné, že zatímco na západě Čech se pořádají přehlídky, slavnosti a vlají vlajky USA leckdy i mimo dny osvobození, tak na místech osvobozených vojáky Sovětského svazu je ticho. Ti vojáci tehdy umírali za nás. Bez jejich oběti bychom tady možná nebyli.

#historie #Náměšť nad Oslavou #osvobozeníKousek z historie: 8.5.1945


Německá okupační armáda ve městě začala ničit zásoby munice, zbraní a techniky. V podvečer zahájili odsun.
Podminovaný kamenný most naštěsí zničit nestihli.

#historie #Náměšť nad Oslavou

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.