Skip to main content


Šmíráci opět udeří


#Eurosojuz se zase pokouší narušovat #soukromí lidí. Tentokrát chce skenovat obrázky posílané uživateli různých komunikačních aplikací. A to i v případě, že je použito koncové šifrování.

Tohle už si dál nesmíme nechat líbit!

#protest #soukromí #e2ee #totalita

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.