Skip to main content


Zajímavý pohled na povstání v Praze. Nikdy jsem se nezabýval myšlenkou, že povstání vlastně nebyla jedna velká akce protifašistického odboje, ale že mohlo jít o mnoho malých míst odporu.
O poválečném stíhání některých povstalců jsem také nevěděl.

Díky za rozšíření obzorů, Vidláku.

#historie #dezolát #chcimír

https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/posledni-ctyri-dny

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.