Skip to main content


Historii jsme zapomněli, tak si ji musíme zopakovat. To, o čem Vidlák píše se už dělo. Zhruba před 80 lety.
Tentokrát ale na straně vítězů nebudeme. Ztratili jsme hrdost a čest.#historie #chcimír #dezolát

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.