Skip to main content


Ano, zatahují nás do války. Čím dál tím hlouběji a rychleji.
Volte s rozumem a dejte jasné NE válce. Jinak se #historie bude opakovat. Jenže tentokrát nebudeme stát na straně vítězů.

#chcimír #dezolát #DoVlastníchRukou

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.