Skip to main content


Je potřeba podporovat myšlenky, které vedou ke svobodě a nezávislosti.
Menším darem jsem podpořil Institut českého venkova. Zaslouží si to.


I když s panem Sterzikem v některých věcech nesouhlasím, většina myšlenek vyjádřených na jeho webu mě oslovila.

#chcimír #dezolát #příspěvek

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.